Marina van der Kooi
Marina van der Kooi, beeldhouwer

"Beelden moeten je uitnodigen, naar binnen trekken, zodat je zou willen samenvallen met de materie.
Ik speel met convex en concaaf, met binnen en buiten, met positief en negatief."

"Nederland en het water"

Ontwerp in gips voor een Nederlandse Munt met portret toenmalige koningin Beatrix op voorzijde. Keerzijde: de sluizen van de grote Stormvloedkering in de Oosterschelde, het laatst voltooide deel van de Deltawerken.
Gips, 2010.
(Niet uitgevoerd. )