Marina van der Kooi
Marina van der Kooi, beeldhouwer

"Beelden moeten je uitnodigen, naar binnen trekken, zodat je zou willen samenvallen met de materie.
Ik speel met convex en concaaf, met binnen en buiten, met positief en negatief."

'Grote Hoekman'

NIET UITGEVOERD. Voorstel voor een groot beeld bij station. Op te bouwen in Kunststof.

"Zelden zag ik zoveel tassen
als op het plein bij station- Zuid
Men loopt er met gerichte passen
hoogreikende gebouwen
in en uit

Hooggehakt of strak-gesteven,
reizigers met wapperende jas,
Het doel is altijd welomschreven
in de verte, in het hoofd,
of in de tas."

2013